DUTCH

 

Naam : Stichting Vrienden van Ohel Sara

Fiscaal  nummer : 816775175

Contact gegevens : ohelsaranederland@gmail.com

Doelstelling : ondersteunen van  scholen, tehuizen en andere centra van Ohel Sara gevestigd in Israel.

Gemelde instelling houdt zich uitsluitend bezig met onderwijs ,opleiding en begeleiding van cognitief gehandicapten.

Bestuurssamenstelling :

C.Einhorn :voorzitter – 1e penningmeester
E.Driessen :2e penningmeester
C.van Praag : lid

Beleidsplan Stichting Vrienden van Ohel Sara 2013-2018:

  1. Achtergrond

Ohel Sara werd 40 jaar geleden opgericht in Israël. De liefdadigheidsorganisatie richt zich op het begeleiden, verzorgen en opleiden van kinderen en volwassenen met cognitieve  stoornissen, zodat ze zich een volwaardige plaats kunnen verwerven in de samenleving.

Bij Ohel Sara werken ongeveer 420 medewerkers, verspreid over 17 centra.

Deze instellingen zijn:

Scholen: Beit Chanoch, Beit Shai ,Gesharim en Wohl Center

Werk – en rehabilitatie centra : Lev Rivka , Kishurit , Immunit

Hostels: Projecten waarbij jongeren en volwassenen worden geholpen om onder begeleiding zelfstandig te wonen (10 hostels ). De medewerkers zetten zich in voor de dagelijkse begeleiding van de ruim 400 kinderen en volwassenen die gebruik maken van de voorzieningen van Ohel Sara. De scholen van Ohel Sara staan onder toezicht van het Ministerie van Onderwijs. Iedere leerling heeft een individueel programma, afgestemd op zijn of haar mogelijkheden. De professionele staf verzorgt onderwijs, therapieën en extra-curriculaire activiteiten zoals zwemles, paardrijles, muziek en handvaardigheid aan kinderen die  uit verschillende steden van Israël komen . Daarnaast biedt men ook begeleiding aan voor ouders.

Ohel Sara’s doel  is om haar pupillen te helpen een maximale  onafhankelijkeid te bereiken en te integreren in de samenleving.

Hierbij wordt geen enkel onderscheid gemaakt op basis van religie of afkomst.

  1. Ohel Sara Nederland

De Nederlandse Stichting Vrienden van Ohel Sara werd in 1988 opgericht. De stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Het bestuur komt periodiek bij elkaar om activiteiten te organiseren en geld in te zamelen, om zo financiële ondersteuning te bieden aan de instellingen van Ohel Sara in Israël. Bestuursleden hebben zitting voor onbepaalde tijd. Aanvulling vindt plaats via coöptatie. De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers.

  1. Werving, beheer en besteding:

De inkomsten van de stichting bestaan uit opbrengsten naar aanleiding van mailingen (die zich richten op concrete projecten), benefietavonden, giften, schenkingen en legaten. Daarnaast worden stichtingen aangeschreven en worden collectebusjes uitgedeeld aan particulieren en bedrijven. Inkomsten worden na aftrek van de kosten van de activiteiten overgemaakt naar Ohel Sara Israël. Er is periodiek overleg met de directie van Ohel Sara in Israël en het bestuur van de Nederlandse Stichting ontvangt regelmatig updates over de voortgang van de projecten die vanuit Nederland financieel worden ondersteund.

Twee penningmeesters zijn verantwoordelijk voor het voeren van de financiële administratie en het opstellen van de jaarstukken. De penningmeesters zorgen dat de kosten voor de stichting zoals bank- en administratieve kosten, minimaal zijn.  Persoonlijke onkosten van de bestuursleden en vrijwilligers worden niet vergoed.

Beloningsbeleid :de stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers

Verslag van de uitgeoefende activiteiten :

-collecte busjes geplaatst en geledigd
-mailing gestuurd aan particulieren

– stichtingen aangeschreven

Financiële verantwoording:

Baten en lasten over de periode          1 januari  –  31 december  2016

 Bank en kassaldi op 1 januari  2016  : €  1.633

                      Ontvangsten :   8.601,67

 Lasten :               830,29

 Getransfereerd naar Israel :   €   8.000                                                                                                                                                                                                                                                                           Bank en kassaldi  op 31 december 2016

:    €    1.404

Baten en lasten over de periode          1 januari  –  31 december  2017

 Bank en kassaldi op 1 januari  2017 : €  1404

 Ontvangsten : €  4.161,41

 Lasten :             €  814,70

 Getransfereerd naar Israel :   €   3.500                                                                                                                                                                                                                                                                           Bank en

kassaldi  op 31 december 2017 :    €    1.250,78

Baten en lasten over de periode          1 januari  –  31 december  2018

 Bank en kassaldi op 1 januari  2018 : € 1.250

 Ontvangsten : €  5.750

 Lasten :             €  228.09

 Getransfereerd naar Israel :   €   5.800

  Bank en kassaldi  op 31 december 2018 :    €   970

1 januari – 31 december 2019

Bank en kassaldi op 1 januari 2019 : € 970

Ontvangsten : € 5.471

Kosten : € 228
Getransfereerd naar Israël : € 5000
Bank en kassaldi op 31 december 2019 : € 1.216

Baten en lasten over de periode  1 januari  –  31 december  2020

Bank en kassaldi op 1 januari  2020   : €  1.216

Ontvangsten  :     €      1.898

Kosten :     €  199

Getransfereerd naar Israël :   €  2.500

Bank en kassaldi  op 31 december 2020 :      €  415

 

Baten en lasten over de periode  1 januari  –  31 december  2021

Bank en kassaldi op 1 januari  2021   : €  415

Ontvangsten  :     €      3.309

Kosten :     €  210

Getransfereerd naar Israël :   €  3.000 

 Bank en kassaldi  op 31 december 2021 :      €  514   

**********************************************************************************************************************************************

 

Baten en lasten over de periode  1 januari  –  31 december  2022

Bank en kassaldi op 1 januari  2022   : €  514,07

Ontvangsten  :     €      1.873

Kosten :     €  262,05

Getransfereerd naar Israël :   €  1.500 

Bank en kassaldi  op 31 december 2022 :      €  625,02    

Ourstories#

ליל שישי
בלי מילים!

האקשן זה בחצר!
אתם חייבים לראות!

שששש…
שהמורה לא תשים לב

שאני בתוך היצירה,
אני שוכחת מהכל!

יום אפייה יאמיי!
הצצה למטבח שלנו

יומלדת הפתעה
לשירה בדירה!

לאלו שרצו לדעת
מה זה סנוזלן מקרוב

וואי מאוחר
איפה כולם???

Close
Cursor Text Play
דילוג לתוכן